Nieuw informatiebord Noordwest: Beetje van onszelf, beetje van WageningenDOET

Het nieuwe informatiebord, een initiatief van de bewonersvereniging NoordWest, informeert inwoners over de activiteiten en bezigheden van de bewonersvereniging. Het bord, uniek in Wageningen, is een initiatief van de vereniging en is mede gefinancierd door door WageningenDOET. “Een beetje van onszelf en een beetje van WageningenDOET,” zegt voorzitter Peter Spitteler. Het bord vind je bij de supermarkt van NoordWest, naast de minibieb. In het voorbijgaan zien ze waar de bewonersvereniging zich voor inzet. “We willen hiermee onszelf laten zien en waar de bewonersvereniging voor staat,” zegt Peter. Voor de aanvraag heeft de vereniging contact gezocht met de betrokken wijkcoördinator Ellen Scheenen.

De bewonersvereniging NoordWest bestaat ruim 30 jaar en bruist nog steeds. De nieuwe ideeën vergroten de leefbaarheid en duurzaamheid in NoordWest.  Deze initiatieven zijn vooral bedoeld om de belangen te behartigen van alle inwoners in deze wijk, voor jong en oud. “De buurtbewoners helpen elkaar graag een handje. Ze kijken naar elkaar om. Dat kan in het klein, door een buurvrouw te helpen bij het onderhouden van haar tuintje. Of in het groot, zoals het concert op het Hooilandplein. Wist je dat daar inmiddels 2000 bezoekers op afkomen?” vertelt Peter trots.

Heb je nog tips voor andere bewonersverenigingen of inwoners met een goed idee?

Peter: “Praat over jouw idee. Want de creativiteit die je zelf hebt kan je pas effectueren als je het met anderen deelt. Delen van jouw idee zorgt weer voor betrokkenheid en verspreiden ervan. Er zijn zoveel mensen die wel wat willen doen, die moet je zien te bereiken en dat kan alleen maar door erover te praten. Zichtbaar zijn, daar draait het om.”

Meer informatie

Informatie over de bewonersvereniging vind je niet alleen op het informatiebord, maar ook op de website. Heb jij een goed idee waarbij je wel een helpende hand kan gebruiken? Neem dan contact op met een van de coördinatoren van WageningenDOET, ze doen graag met je mee!

Kijk hier voor meer tips zoals deze van Peter.

Meer informatie over de bewonersvereniging NoordWest.

Doe inspiratie op voor jouw initiatief

Tip: Beschrijf voor wie jouw initiatief is bedoeld

Je loopt al een tijdje rond met een goed idee en je bent al aardig op weg. Je hebt een naam, zit in een positieve flow en je maakt dingen helder voor jezelf door al je gedachten te beschrijven. Heb je ook een helder beeld voor wie jouw initiatief is bedoeld? Dat is jouw doelgroep.…

Tip: Maak een draaiboek om jouw initiatief waar te maken

Wanneer je zover bent dat jouw initiatief goed is uitgedacht en beschreven in een projectplan, zou een draaiboek de volgende stap kunnen zijn. Dit is een stappenplan waarin je omschrijft wie wat wanneer gaat doen en wat nodig is om jouw initiatief waar te maken. Het is een planning die structuur geeft bij de uitvoering.…

Belangeloos iets doen voor een ander, dat doet iets met je

Een gesprek met Renger en Irene van wijkpanel Oost Veel vrijwilligers in Wageningen doen belangeloos iets voor een ander. Samen met WageningenDOET maken ze de buurt, wijk of straat een beetje mooier, groener en socialer. En juist die sociale initiatieven draaien op vrijwilligers, ze zijn het hart van de buurt. Wie weet nu beter hoe…