Initiatievenfonds

Heb jij een idee voor een activiteit of initiatief en je wil daar extra financiële middelen voor aanvragen?

Spelregels

Groen V

Wat financiert WageningenDOET?

 • Jouw initiatief vindt plaats in Wageningen

 • Inwoners van Wageningen zijn betrokken bij het bedenken en uitvoeren van het initiatief

 • Het initiatief draagt bij aan verbinding, ontmoeting en/of meedoen in de buurt of stad en helpt daarmee je straat, buurt of heel Wageningen vooruit

 • Er is een eigen bijdrage of bijdrage van andere partijen (dat kan in geld, tijd of materialen)

 • Het aangevraagde bedrag is in verhouding met de rest van het budget en het doel van het initiatief

Rood X

Wat financieren we niet?

 • Eten en/of drinken van deelnemers

 • Eigen personele kosten

 • Personele kosten van derden die niet in verhouding zijn met de begroting

 • Onderhoudskosten

 • Activiteiten in de privésfeer

 • Activiteiten/initiatieven die in strijd zijn met de openbare orde

 • Activiteiten/initiatieven die een politiek, commercieel of religieus doel dienen

Een aanvraag doen

Heb jij een idee voor een activiteit of initiatief en je wil daar extra (financiële) middelen voor aanvragen? Neem dan contact met één van ons op!

athlete-1840437