Ellen vertelt over initiatieven in Midden en NoordWest

“Kleine wijkinitiatieven maken de wijk groot, ze zorgen voor een binding met elkaar en in de buurt. Zo letten we op elkaars welzijn (en zijn we ongemerkt duurzaam bezig).”

Ellen is wijkcoördinator bij Solidez voor de wijken Midden en West. Ze woont in Wageningen samen met haar kinderen en partner.

Een van de belangrijkste taken die ze als wijkcoördinator heeft, is zorgen dat ze contact maakt en betrokkenheid heeft met de mensen en hun initiatieven in haar gebied. Daarbij is present zijn en respectvol met elkaar omgaan een voorwaarde.

"In Huis van de wijk de Pomhorst is iedereen welkom. Iedereen mag ZIJN en misschien komt het wel daardoor dat iedereen zich geaccepteerd voelt.

Je merkt dat in sommige wijken de initiatieven binnenstromen en ook gemakkelijk worden uitgevoerd. Zoals NoordWest, daar is een grote, sterke bewonersvereniging. Met een vaste structuur komen ze bij elkaar en bespreken ze wat er leeft en nodig is in de wijk en organiseren ze activiteiten. Daar heb ik dan ook niet zo veel bemoeienis mee, behalve wanneer stadsbreed zaken worden aangedragen.  Dan zorg ik dat zij daar ook van weten.

Maar er zijn ook wijken waar meer aandacht nodig is. Waar meer ondersteuning nodig is voor initiatieven, hoe klein dan ook. Dan help ik heel graag. Samen nemen we door wat de wensen zijn, wat er nodig is en geef ik handvatten. Dat zorgt voor de verbinding met de buurt. Podium geven voor initiatieven versterkt het buurtgevoel, je kijkt naar elkaar om.

In huis van de wijk de Pomhorst komen mensen samen en is de plek waar veel initiatieven het licht zien.

WageningenDoet is op maat gemaakte ondersteuning bij initiatieven. De kracht van de samenwerking met Thuis is dat we samen veel meer bereiken dan alleen. De een wat meer praktisch, de ander procesmatig. Samen staan we voor 1 groot doel: ontmoeten, samenwerken en mogelijk maken dat inwoners aan de slag kunnen met hun idee. We zorgen dat iedereen mee kan doen door ontmoeting en verbinding.

Neem gerust contact met mij op als je ideeën of vragen hebt. Ik denk graag met je mee!

Telefoon 06 19 67 34 00

E-mailadres e.scheenen@solidez.nl