Repair Café Noordwest

Wat is een Repair Café?

Die mooie klok van je moeder die het niet meer doet, of dat fietsje van je zoon waar de ketting steeds vanaf valt. Het liefst wil je ze weggooien. Ho, stop! Niet doen. In het Repair Café worden kapotte spullen weer gerepareerd. Als bezoeker neem je je kapotte items mee. Een deskundige vrijwilliger en jij repareren samen de meegenomen spullen.

Hoe Repair Café bijdraagt aan de Wageningse samenleving

  • Het initiatief is leerzaam. Doordat je samen repareert, brengt de deskundige zijn kennis en kunde over.
  • Het Repair Café voorkomt verspilling. Doordat veel spullen een tweede leven krijgen, worden er minder spullen weggegooid, .
  • Er ontstaan nieuwe verbindingen. Doordat verschillende mensen elkaar ontmoeten, zijn Repair Café”s heel sociale plekken.

Spullen (laten) repareren? Hier moet je zijn

Het initiatief vindt plaats op locatie: Scholen Noordwest. Elke tweede woensdagavond van de maand, van 19.00 uur tot 21.30 uur. Woon je niet in deze wijk of kun je niet op die avond? Je kan ook terecht op locatie: “Ons Huis” van Solidez. Hier vindt elke eerste en derde vrijdag de repareermiddag plaats, van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Voor wie is het Repair Café?

Iedere inwoner van Wageningen kan zijn spullen brengen en laten repareren. Het is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Repair Café: hoe een initiatief groot werd

Repair Café is een initiatief van Martine Postma. Zij opende in 2009 het eerste Repair Café in Amsterdam. Inmiddels bestaan er ruim 1900 Repair Café’s over de hele wereld.

Initiatievenfonds

Repair Café Noordwest ondersteund door initiatievenfonds

Het Repair Café in Noordwest is een initiatief van Bewonervereniging Noordwest, in samenwerking met de Scholen Noordwest. De oprichting werd ondersteund vanuit het Initiatievenfonds.

Heb jij zelf een initiatief?

Heb jij een goed idee voor de buurt of de hele stad? Het initiatievenfonds helpt je bij het realiseren van jouw idee. Voor een financieel steuntje in de rug doe je een aanvraag bij het initiatievenfonds.

Doe inspiratie op voor jouw initiatief

Tip: Beschrijf voor wie jouw initiatief is bedoeld

Je loopt al een tijdje rond met een goed idee en je bent al aardig op weg. Je hebt een naam, zit in een positieve flow en je maakt dingen helder voor jezelf door al je gedachten te beschrijven. Heb je ook een helder beeld voor wie jouw initiatief is bedoeld? Dat is jouw doelgroep.…

Tip: Maak een draaiboek om jouw initiatief waar te maken

Wanneer je zover bent dat jouw initiatief goed is uitgedacht en beschreven in een projectplan, zou een draaiboek de volgende stap kunnen zijn. Dit is een stappenplan waarin je omschrijft wie wat wanneer gaat doen en wat nodig is om jouw initiatief waar te maken. Het is een planning die structuur geeft bij de uitvoering.…

Nieuw informatiebord Noordwest: Beetje van onszelf, beetje van WageningenDOET

Het nieuwe informatiebord, een initiatief van de bewonersvereniging NoordWest, informeert inwoners over de activiteiten en bezigheden van de bewonersvereniging. Het bord, uniek in Wageningen, is een initiatief van de vereniging en is mede gefinancierd door door WageningenDOET. “Een beetje van onszelf en een beetje van WageningenDOET,” zegt voorzitter Peter Spitteler. Het bord vind je bij…