“Initiatieven moet je met beide handen aangrijpen om saamhorigheid in de wijk te vergroten.”

Ottelien Groenenberg is wijkcoördinator Oost en Nude (en tijdelijk ook Zuid en Kortenoord). Je vindt haar in Huis van de Wijk Ons Huis. Ze werkt sinds 1,5 jaar voor Solidez en omarmt de samenwerking met Thuis. "WageningenDOET zorgt voor een nóg betere binding met de wijken en initiatieven."

Toestemming foto verleend door Ottelien Groenenberg.

"Een van mijn belangrijkste taken is het zorgen voor het welzijn van de inwoners in de buurt. Ik wil het liefst dat inwoners naar ons toe komen, naar Ons Huis, ik kan dan vraaggericht ondersteuning bieden. Zo hou ik zicht op wat er speelt in de buurt en sluiten we aan bij de energie die er al is."

Heeft iemand een idee of mooi initiatief? Dan helpt Ottelien mee aan de ontwikkeling. "Het klinkt misschien gek, maar een melding van overlast waar wij dan ook op af gaan, brengt soms de mooiste ideeën tot stand. Het verhaal achter 'het probleem' maakt ook duidelijk dat er al heel veel mooie dingen en initiatieven zijn in de buurt. Als coördinator kan ik ondersteunen bij de verdere ontwikkeling daarvan, als ik maar van het bestaan weet. Zo draag ik mijn steentje bij aan een initiatief voor de buurt. Wij van WageningenDOET faciliteren heel graag, mét (financiële) ondersteuning."

Ons Huis is altijd open (wanneer er geen strenge coronamaatregelen zijn). Mensen komen binnen wandelen, kunnen met elkaar praten en zo nieuwe initiatieven ontdekken. Mensen van Ons Huis zijn er voor wie dat nodig heeft. De openheid stimuleert de betrokkenheid.

Een leuk voorbeeld van een initiatief is de man in de buurt die omkijkt naar een oudere buurtbewoner. Ons Huis faciliteert en hij organiseert voor de ouderen in de wijk een spelletjesavond. Zo kijken inwoners naar elkaar om en helpen we elkaar. "Er is hulp daar waar nodig en initiatieven krijgen de ruimte om te ontwikkelen. Dankzij WageningenDOET."

Neem contact op met Ottelien

Bel of mail mij als je ideeën hebt, of vragen. Ik denk graag met je mee.

Telefoonnummer 06 30 80 13 69

E-mailadres o.groenenberg@solidez.nl